в.д. директор

др Кринка Видаковић Петров

krinka.vidakovic-petrov@memorijalnicentar.rs


Извршни директор

Асја Драча Мунтеан

asjadraca@memorijalnicentar.rs


Сарадник дигиталних процеса

Татјана Керчу

tatjana.kercu@memorijalnicentar.rs


Руководилац Одељења за реконструкцију, адаптацију, конзервацију и одржавање непокретног културног добра Меморијалног центра “Старо сајмиште”

Мирјана Илић

mirjana.ilic@memorijalnicentar.rs


Руководилац Одељења за прикупљање и стручну обраду грађе, истраживачке послове, библиотека и архива

др Милан Кољанин

milan.koljanin@memorijalnicentar.rs


Секретар установе-Руководилац одељења за обављање општих послова

Ксенија Арандаренко

ksenija.arandarenko@memorijalnicentar.rs