Од 1943. године, због све крупнијих акција партизана у Срему и Славонији, нарочито због рушења магистралне железничке пруге, немачка и хрватска полиција и војска ухапсиле су хиљаде људи током блокаде њихових села. Великим делом они су интернирани у логору на Сајмишту. Једна од уобичајених казнених мера је било вешање заточеника са Сајмишта уз железничку пругу. Услови живота у логору и даље су били веома тешки, заточеници су изложени глади и тортури, морали су да раде разне бесмислене послове, а смртност је и даље била висока. Од 1943. године све бројније су биле заточенице које су биле затворене у павиљону фирме Филипс.