Predstavnik Memorijalnog centra “Staro sajmište” dr Milan Koljanin kao član delegacije Srbije pri IHRA (Međunarodna asocijacija za sećanje na Holokaust) učestovao je na zasedanju ove asocijacije u Geteborgu. Na Radnoj grupu za muzeje i memorijale predstavljen je dosadašnji rad novoosnovane institucija kao i planirane aktivnosti za 2023. godinu.
U narednoj godini planirane su mnogobrojne aktivnosti posebno u oblasti edukacije kao i nastavak radova na Centralnoj kuli i adaptaciji Upravne zgrade MCSS za potrebe buduće biblioteke, arhive i istraživačkog centra.

© COPYRIGHT MCSS