Ovaj događaj organizuje #ShoahLab #IFDT u saradnji sa Heinrich-Böll-Stiftung Belgrade, Haver Srbija, i Меморијални центар „Старо сајмиште“
Cilj konferencije je bio da se osvrne na najnovije prakse memorijalizacije lokaliteta i uspostavljanja nove memorijalne ustanove i njene budućnosti. Pitanja koja su pokrenuta fokusirana su na memorijalizaciju istorije i žrtava, na mesto memorijala u kontekstu evropske mreže memorijalnih aktivnosti Holokausta i drugih mesta komemoracije nacističkih zločina, kao i na fundamentalno pitanje sećanja na Holokaust i etiku u XXI veku zasićenom medijskim predstavljanjem i konzumerističkim praksama.
(Preuzeto od Institutа za filozofiju i društvenu teoriju)

© COPYRIGHT MCSS